Chiến lược marketing

Chiến lược marketing đi vào những hoạt động rất cụ thể và gắn liền với thương hiệu, giải pháp khách hàng, sản phẩm, kênh phân phối, truyền thông và giá. Một bản chiến lược marketing gọi là có chất lượng tốt không chỉ được thể hiện qua việc đạt được các mục tiêu mong muốn, mà còn nằm ở chỗ đạt được mục tiêu ấy với chi phí bao nhiêu.

khacbiet marketing

Tại sao cần có chiến lược marketing?

+ Để không phải vận hành chỉ với một bảng kế hoạch chi phí marketing, vốn chỉ đặt nặng vấn đề chi tiêu tiền như thế nào, chứ không phải hiệu quả và mục tiêu kinh doanh.

+ Để đảm bảo các hoạt động xây dựng thương hiệu được tính toán toàn diện, được thực thi một cách nhất quán, vốn là những yêu cầu cơ bản để xây dựng một thương hiệu mạnh.

+ Do doanh nghiệp không chỉ cần bán sản phẩm, mà quan trọng hơn là cần tạo dựng mối quan hệ lâu dài với khách hàng.

+ Lãnh đạo doanh nghiệp cần có công cụ để theo dõi những xu hướng thị trường, phát hiện nhu cầu mới của khách hàng, và qua đó đưa ra những giải pháp (sản phẩm, dịch vụ) đáp ứng các nhu cầu nầy và qua đó tạo ra nguồn thu mới, lợi nhuận mới.

+ Doanh nghiệp cần liên tục nghiên cứu để tìm ra những giải pháp phân phối hiệu quả hơn đối thủ cạnh tranh, để đưa sản phẩm đến khách hàng một cách hiệu quả.

+ Doanh nghiệp cần các giải pháp truyền thông mang tính sáng tạo thật sự để tạo sự khác biệt, chứ không phải là những chương trình được cắt dán từ những doanh nghiệp khác.

+ Doanh nghiệp cần định giá đúng, nhằm khỏi phải bỏ sót giá trị mà mình đáng ra có thể có được, và đồng thời đảm bảo tính cạnh tranh trên thị trường.

Dịch vụ tư vấn marketing của chúng tôi có thể giúp gì?

+ Chúng tôi có thể giúp khách hàng thiết kế và thực hiện các chương trình nghiên cứu thị trường nhằm xác định: nhu cầu về sản phẩm, dịch vụ; xác định qui mô và tiềm năng thị trường; xác định hành vi và thói quen mua của khách hàng; xác định thị hiếu về bao bì, hình dáng sản phẩm; xác định tình hình cạnh tranh...

+ Chúng tôi có thể giúp khách hàng xây dựng chiến lược, tuyển chọn sản phẩm / dịch vụ phù hợp với nhu cầu của khách hàng cho từng phân khúc thị trường.

+ Chúng tôi có thể giúp khách hàng xây dựng chiến lược phân phối nhằm đưa sản phẩm ra bao phủ thị trường trong khoảng thời gian và với ngân sách hợp lý.

+ Chúng tôi có thể giúp khách hàng xây dựng chiến lược truyền thông, vận dụng cả những kênh truyền thông truyền thống và kênh truyền thông xã hội nhằm xây dựng thương hiệu và quảng bá sản phẩm / dịch vụ đến với đối tượng khách hàng mục tiêu một cách hiệu quả (cả về mặt doanh thu bán hàng tương ứng với ngân sách markeitng).

+ Chúng tôi có thể giúp khách hàng xây dựng chiến lược giá cho từng sản phẩm đối với từng, kênh phân phối, cho từng phân khúc thị trường, nhằm giúp doanh nghiệp tối ưu hóa giá trị.

+ Chúng tôi có thể giúp khách hàng xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, kế hoạch và các chỉ tiêu đánh giá kết quả thực hiện.

Tại sao chọn dịch vụ tư vấn marketing của chúng tôi?

+ Chúng tôi có bề dày kinh nghiệm hoạch định chiến lược, đi kèm với những thành tích đóng góp cụ thể vào sự thành công của các tập đoàn hàng đầu thế giới.

+ Chúng tôi sử dụng những phương pháp, qui trình, công cụ đã được chứng minh hiệu quả trong thực tế chứ không chỉ từ lý thuyết trong sách vở.

+ Chúng tôi tiếp cận chiến lược như là một phần của hệ thống quản lý doanh nghiệp tiên tiến, chứ không chỉ là một công việc chuyên môn đơn lẻ.